ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 (บัดนี้ถึง 26 ต.ค. 2563 นี้)

>> ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่กำหนด และแบบฟอร์มเสนอชื่อ(ตามไฟล์ด้านล่างนี้)
>> ส่งประวัติและผลงานฯ ภายใน 26 ต.ค. 63 ที่ คุณพรพิมล คะโยธา หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า งานวิชาการคณะฯ
>> สอบถามรายละเอียด โทร. 086-8576256 คุณพรพิมล คะโยธา