ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

เปิดรับสมัคร น.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต "กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม" | ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สมัครออนไลน์ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64 นี้

เปิดรับสมัครรอบ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต "กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม"
  • มีทุนการทำวิจัย และโควตาสาขา
  • ไม่ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู โทร. 0857522682
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ช่วงเวลาสมัคร 1 มี.ค 64 - 30 เม.ย. 64
สอบข้อเขียน / (โควต้าไม่ต้องสอบข้อเขียน)
สมัครได้ที่ app.gs.kku.ac.th/gs/admissions