ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน

กำหนดกิจกรรม

  • วันที่ 21 มิถุนายน 2565
    -
     เวลา 13.00-16.00 น. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข 2565 (คณะพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่)
  • วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (กำหนดการ)
    เวลา 08.30-14.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565

 

 

 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ