ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครคัดเลือกบุุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขประจำตำแหน่ง 3153 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด ---> https://kku.world/f67t8

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครคัดเลือกบุุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขประจำตำแหน่ง 3488 - 3489 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด ---> https://kku.world/7w2wj

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครคัดเลือกบุุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขประจำตำแหน่ง 3490 - 3492 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด ---> https://kku.world/qyg1u

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครคัดเลือกบุุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขประจำตำแหน่ง 3738 - 3743 จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด ---> https://kku.world/77h8r 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------