ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศ : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะฯ/ แบบฟอร์มเสนอชื่อ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Word.doc
 ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ.pdf