ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | รับตรง 9-13 พ.ค. 61 | Admission 6-10 มิ.ย. 61

  • รายละเอียดการรับสมัคร ติดตามได้ที่เว็บไซต์  http://tcas.cupt.net
  • สอบถามเพิ่มเติม

:: ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล     โทร. 089-7129411   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:: น.ส.โสภิตา คลังพระศรี     โทร. 061-8747944   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • แผ่นพับหลักสูตร
 ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำหลักสูตร