ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ Nursing Student Inbound Program 2019 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (หมดเขต 6 มี.ค. 2563)

ด้วย Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Nursing Student Inbound Program 2019 ในหัวข้อ "Complementary & Chronic Care to Support Community" ระหว่างวันที่ 6 - 17 เมษายน 2563 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้านการพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาอื่นนอกเหนือจากคณะพยาบาลศาสตร์เช่นกัน

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโปรแกรมได้ที่ shorturl.at/fpvET และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองได้ที่ https://forms.gle/mU13aUFeDBuaa1FV9 
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.