ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

โครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัคร 10 มี.ค. 2563)

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนและอยากเป็นตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยไปประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเดือน กรกฏาคม 2563

 1. หัวข้อการประกวด: “จะเป็นจีนเป็นไทยใช่ใครอื่น จงชมชื่นผูกจิตสนิทมั่น”            
 
2. หน่วยงานหลัก: สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ / สำนักงานส่งสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)                           
 
3. รูปแบบการประกวดข้อสอบ (120 นาที) รวม 100 คะแนน
    
- ข้อสอบจากคลังสอบ 70 คะแนน
    
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 30 คะแนน
    
- โดยคะแนนของการสอบข้อเขียนคิดเป็น 40 % ในรอบรองชนะเลิศ
 
4. กติกาการประกวด:
    
• หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2563
    
• เวลาจัดการประกวดรอบคัดเลือก สิ้นเดือนมีนาคม 2563
    
• สถานที่จัดการประกวด : ณ สถาบันขงจื่อตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    
• ส่งใบสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ควรศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างละเอียด)

 5. รายละเอียดเพิ่มเติม: shorturl.at/ivwLW หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Ms.Li Chunli หมายเลขโทรศัพท์ 022478518