ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนการศึกษา : โครงการ GREAT SCHOLARSHIPS 2020 - ประเทศไทย (ตลอดปีการศึกษา)

บริติชเคานซิลร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวน 9 แห่งได้เปิดตัวโครงการ GREAT Scholarships 2020 - ประเทศไทย
เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 9 ทุนที่เปิดรับสมัคร มีมูลค่ารวมเกือบ 100,000 ปอนด์ เเต่ละทุนการศึกษามีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์ นักศึกษาสามารถสมัครเรียนหลักสูตรในหลากหลายวิชาเช่น กฎหมายธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ไอทีและอื่น ๆ ได้ที่สถาบันที่เข้าร่วม 9 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครทุนจะแตกต่างกันออกไปตามระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://study-uk.britishcouncil.org/th/scholarships/great-scholarships-2020/Thailand