ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

รับสมัครทุน : ทุนเรียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย DARMASISWA scholarship program 2020/2021 (หมดเขตรับสมัคร 2 มี.ค. 2563)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้ทุน DARMASISWA scholarship program (Non-Degee) 2020/2021 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะมอบแก่นักเรียน นักศึกษาไทย จำนวน 30 ทุน เพื่อเรียนภาษา Bahasa และศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ระยะเวลา 12 เดือน  ผู้เข้ารับทุนสามารถเลือกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เบื้องต้นผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 18 – 27 ปี
การสมัครต้องสมัครทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ :  apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id 
หมดเขตการรับสมัคร ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนได้โปรดศึกษาเงื่อนไข คุณสมบัติ และ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/