ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Fall – 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – เดือนมกราคม 2566

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

>>รายละเอียดเพิ่มเติม <<

 

 

ภาพ ข่าวโดย : กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น