ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

Call for Fall (October) 2022 Exchange Program at Yamaguchi University

ด้วยกองการต่างประเทศ  ได้รับแจ้งจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ Student Exchange Programs Fall - 2022 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  โดยกำหนดจัดระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566

กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรภายใน 42090

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

>>เอกสารดาวน์โหลด<<

 

ภาพ ข่าวโดย : กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น