ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 "เกาหลีศึกษา"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 "เกาหลีศึกษา" ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รูปแบบออนลไน์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zhWEZjbwNCvH9cvZ9

ส่งบทความได้ที่ https://forms.gle/q3opFtVb4V28ALbMA

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.human.cmru.ac.th/ https://www.facebook.com/humancmru/photos/a.5207923475897900/5207923389231242