ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tokyo Gakugei University Exchange Program for Autumn 2023 (สมัครภายใน 27 มี.ค. 66)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2566 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567  โดยมีโปรแกรม ดังนี้

1. General Program     
2. ISEP International Student Education Program

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://www.u-gakugei.ac.jp/english/student/

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566

>>เอกสารประกอบการสมัคร<<