ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018 (WUCC2018)

WUCC2018 aims to promote a global students’ network among 160 international participants (100 non-Thai citizens and 60 Thai students from Walailak University). Throughout the 8-day program, the camp participants will have opportunity to EXPLORE Nakhon Si Tammarat Province, the historical city on the eastern part of southern Thailand, and Bangkok, the capital city of Thailand, EXCHANGE cultures, ENGAGE in various activities among global youth, and ENJOY every moment together.

The camp participants must be university students or graduates in any degree program, not over 30 years old and able to communicate well in English. For the detail of WUCC2018 and the online application, please visit https://cia.wu.ac.th/?page_id=1028

Benefits for camp participants:

- Free accommodation

- Free meals

- Free transportation from/to airport and during the program

- Free one-way ticket from Nakhon Si Thammarat Province to Bangkok on 20th June 2018

The camp participants will only be responsible for:

- Round-trip international air-ticket to Thailand, Suvarnabhumi International Airport or Donmueang International Airport

- One-way air-ticket from Bangkok, Donmueang International Airport, to Nakhon Si Thammarat Airport on 16th June 2018

- Accident and health insurance

The application is opened from now until 15 March 2018. The list of successful applicants will be announced on Facebook Page (https://www.facebook.com/ciawalailak/) by 1st May 2018. 

** นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สนใจ ให้ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้