ข่าวทุนการศึกษา

ทุน น.ศ. แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น : Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2019 – Spring 2020) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2562

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2019 – Spring 2020) 

 

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1.       เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

2.       เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2562

 

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Yamagata University ต่อไป

>>เอกสารดาวน์โหลด<<