ข่าวทุนการศึกษา

ทุน น.ศ. แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น : Niigata University Student Exchange Program (Spring 2019) รับสมัครถึง 26 พ.ย. 2561

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2562 (Spring 2019) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.         เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.         ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

3.         หลักฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)

4.         หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

5.         สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

 

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่  26 พฤศจิกายน 2561

 

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
Email: intl@adm.niigata-u.ac.jp

Tomomi TAMURA (MS)
Program Coordinator
International Office
Niigata University

>>เอกสารดาวน์โหลด<<