ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universitas Airlangga (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซีย (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ด้วยมหาวิทยาลัย Universitas Airlangga (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซียกำลังเปิดรับสมัครสำหรับผู้สนใจรับทุนการศึกษาในหลักสูตร LINGUA (Learning Indonesian Language in Universitas Airlangga) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยการเรียนแบบ E-learning Program                                                                                                                                                            

       1. คุณสมบัติผู้สมัคร : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่     https://global.unair.ac.id/international-students/international-programs/lingua/

       2. สิ่งที่จะได้รับ : Tuition fully waived, Academic Transcript (credit earning/transfer), Certificate of Attendance

       3. วิธีการสมัคร : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr

       4. ระยะเวลาการรับสมัคร : ภาคการศึกษาที่ 1 (7 กันยายน – ธันวาคม 2563) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563