ข่าวทุนการศึกษา

Student Exchange Programm Spring 2022 ณ ประเทศเม็กซิโก

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Universidad Autonoma de Baja California(UABC) ประเทศเม็กซิโก ให้เสนอชื่อนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ Student Exchange Programm Spring 2022
ซึ่งกำหนดเข้าศึกษาในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2565
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. มีผลวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยในระดับ B1 (CEFR)
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาสเปนอยู่ในระดับดี

กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ตามลิงค์นี้ https://kku.world/7mh3q
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรภายใน 42090

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

>>เอกสารดาวน์โหลด<<