ผู้เชียวชาญต่างประเทศและอาจารย์สังกัดส่วนกลาง

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและอาจารย์สังกัดส่วนกลางSchelp2   

Professor Frank Peter Schelp

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialized in 
Medicine Public Health                    

 

 

 

Ishibashi2   

Professor Masayuki Hayashi

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialized in 
Epidemiology 
International Health Policy 
Health Informatics

 

 

roshan

Asst. Prof. Dr. Roshan Kumar Mahato

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialized in

Public Health
Epidemiology
Health Service System
Geoinformatics

   
Kuster2

 

ผศ.เจตต์นภิศ  ระยับกุล
Asst. Prof. Jetnapis Rayubkul

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42893

 

 

 

ผศ.ดร.นงลักษณ์  พะไกยะ 
Asst. Prof. Dr. Nonglak Pagaiya 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44587

ประะวัติและผลงาน

 

Nonglak

ผศ.ดร.กวินทร์  ถิ่นคำรพ
Asst. Prof. Dr. Kavin  Thinkhamrop

Emai :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44577

 

 

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  สอนล้อม 

Dr. Kittipong  Sornlorm 

Email:  kittsorn @kku.ac.th
โทร : 0850020225

 

 

 

อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศักดิ์พิศุทธิกุล
Dr. Chutikan 
Sakphisutthikul

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 0867141234

 

 


อาจารย์ ดร. ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์
Dr. Pokkamol  Laoraksawong 

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 0641561549 

       

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ