ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี


      วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมร่วมพิธีทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุจากวัดป่าอดุลยาราม พร้อมรับพรพรมน้ำมนต์

ทั้งนี้ ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวให้ข้อคิดในเรื่องการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆ แห่ง ที่เราเดินทางหรือพักแรมไว้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎