ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 27 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ และมอบดอกไม้แสดงความบินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย MBA

     

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong