ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรในงานสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการกองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และได้นำส่งต้นกฐินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารสิริคุณากร โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,837 บาท

ข่าวจาก : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.