ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 11.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

 

        

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong