ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ลานพระบรมรูปฯ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น