ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีบรรยาย“นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ศูนย์อาหารและบริการที่ 1(คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ