ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 12) เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ มณฑลพิธีเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมาก

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยกิจกรรมในช่วงค่ำนั้น จะมีกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ และคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม อีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์,เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ