ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Bayasita Grand Opening) ในธีม “ความหลัง ความหวัง หลังรอยยิ้ม”

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  อีกทั้งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้ร่วมทำโรงทานไว้บริการผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณบดี ได้เดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ในชุดอนุรักษ์ผ้าไทย โดยขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เคลื่อนออกจาก ถนนกัลปพฤกษ์ เข้าสู่ ประตูสีฐาน ต่อด้วยขบวนแห่ของนักศึกแต่ละคณะ ซึ่งสวยงามตระการตาตามเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ ประกอบกับการแสดงที่สื่อถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสักการะพญานาค 15 ตระกูล ในการนี้มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ และในช่วงเย็น ได้ร่วมเดินขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมายังบริเวณริมบึงสีฐาน

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 โดยตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร และเคลื่อนขบวน นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี นำทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นับเป็นบุญมหากุศลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรทุกคน

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, พร้อม อ.ดร.ชุติกาญจน์      ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารนและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารวิทยวิภาส

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์