ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว "อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ ด้วยการจากไปของบิดา ร.ต.เปลื้อง ไกรกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงษาราม หัวทะเล ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม หนุนสายสนับสนุน เพื่อ “พัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ให้การบรรยายแนะนำและฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลาการสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์

          

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, สุจิตรา พลเชียงสา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 5 ชุด แก่ทางคณะฯ สำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห่วงใยบุคลากร จัดตั้งตู้แบ่งปัน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมจัดตั้ง “ตู้แบ่งปัน” ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณลานชมพู เพื่อเป็นจุดแบ่งปันอาหารเครื่องดื่ม เครืองอุปโภค บริโภค หรือยารักษาโรค และอื่นๆ ตามกำลังทรัพย์ผู้ประสงค์แบ่งปันให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร,นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สามารถหยิบไปตามสมควรเพื่อการดำรงชีวิตในประจำวันได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน”

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยคณบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดวางแผนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของภาครัฐต่อไป

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณบดี พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี

เช้าวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี และร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสภาฯ ณ ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกกฤทธิ์ ปทุมพร