รายการสารเคมี

รายการสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการกลาง 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ
สูตร
1
A1
Ammonium chloride
NH4Cl
2
A2
Ammonium molybdate
(NH4)6Mo7O24.4H2O
3
A3
Ammonium sulphate
(NH4)2SO4
4
A4
Ammonium acetate
(C2H7NO2) / CH3COONH4
5
A5
Ammonium peroxy disulfate
(NH4)2(SO4)2
6
A6
Ammonium iron (III) sulfate-6-hydrate
(NH4)2(Fe(SO4)2.6H2O
7
A7
Ammonium iron (III) citrate
(NH4)2(Fe(CO4)3)
8
A8
Aluminium sulfate Hexadecahydrate
Al2(SO4)3.16H2O
9
A9
Ammonium metavanadate
NH4VO3
10
A10
Arsenic trioxide
As2O3