ยินดีต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ
"งดให้บริการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ"
เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ขออภัยในความไม่สะดวก 


สถานที่ตั้ง อาคารเลื่อน สุริหาร ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ 043-424820 ต่อ 42826 โทรสาร 043-424821 
โทรศัพท์มือถือ 061-9739398 (หน่อย), 095-6696860 (ยุ้ย)