ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์, ผศ.นิคม  ถนอมเสียง, รศ.ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ, ดร.ชัชชาย  แจ่มใส, รศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย, ผศ.ดร.นงลักษณ์  พะไกยะ และนายสิรภพ ฝอยทอง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร