ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา        เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

การถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และและบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

    

    

    

    

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในงานแบ่งเป็น ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่, พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น, กิจกรรมประกวดแต่งกาย และกิจกรรมจับฉลากของขวัญผู้ใหญ่ใจดี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร 

 

"วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 44 ปี "

 

วันอังคาร ที่ 29 พ.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี "วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงานและร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วงศา เล้าศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ตลอดจนอดีตคณบดี บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ

 

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ ณ โรงแรม BB Le Garden ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ และเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาต่างๆเพื่อการแก้ไขต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติกาญจน์   ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวจิดาภา  พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งในช่วงบ่าย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

มื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อ    มหาวิทยาลัย ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร