ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

มื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อ    มหาวิทยาลัย ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร