ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา ลานกาสะลอง ลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ได้แก่

          1.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล

          2.หลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

          3.หลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ 

          4.หลักสูตรความปลอดภัยการทำงานที่สูง

          ร่วมจัดอบรมกับ ครูเสือ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จากบริษัท ครูเสือสอนปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจ จำกัด และบริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) และวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

          สมกับการรอคอยอย่างยิ่งใหญ่ ที่อัดแน่นด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่จัดเต็ม โดยได้รับเกียรติจาก ครูเสือ และทีมครูฝึกมากกว่า 30 คน มาจากบริษัทชั้นนำที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และฝึกเทคนิคให้นักศึกษา จากภาคทฤษฎีสู่ปฏิบัติได้จริง เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา