ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทง มข.

ความภูมิใจที่หาไม่ได้ในห้องเรียน กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกระทงใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ งานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะสาธารสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้ารับมอบถ้วยรางวัล และเงินสดจำนวน 5,000 บาท  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกระทงใหญ่ (ประเภทอนุรักษ์) ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถึงแม้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แต่รางวัลดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่ที่ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัลที่ได้รับ แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำไปสู่ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกรุ่น ว่าจงตั้งใจทำในทุกสิ่งที่ทำ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างหากคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

นายธันยนิษฐ์ ศรีลาวงศ์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมเริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2560 ผมก็ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้น คือกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งในปีนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ และปีต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะของเราก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จึงถือว่าใน ปี พ.ศ. 2562 นี้ทางสโมสรนักศึกษา   มีความกดดันและความคาดหวังค่อนข้างสูง ทางทีมงานได้มีการประชุมกันหลายรอบเพื่อที่จะรังสรรค์กระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ขึ้นมา เป็นการท้าทายกับแนวคิดใหม่ของผู้จัดงานในเรื่อง บุญสมมาบูชานาค แนวคิดกระทงของเราได้แรงบันดาลจากสีของคณะฯ คือเราจะเน้นดอกไม้ที่มีสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และมีการร้อยดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงถึงการสักการะพญานาคและขอขมาพระแม่คงคาในการทำกระทงครั้งนี้ ทีมงานต้องขอขอบคุณน้องๆ ชั้นปี 1 ชั้นปีที่ 2 เพื่อนชั้นปีที่ 3 พี่ๆ ชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดประมาณ 70 คน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการทำกระทงในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งพวกเราได้มีเวลาที่จำกัดในการกระทงเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทำไปเพียง 11 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยและกระชั้นชิดมาก เนื่องด้วยจากระยะเวลาหลังจากกิจกรรมต่าง ๆ  และความสดของใบตอง ในแต่ละวันก็มีน้องๆ สลับกันมาช่วยกันทำกระทงโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา 19.00 น.–22.00 น. รางวัลนี้สำคัญมากกับพวกเรา เพราะเป็นความภูมิใจของพวกเรา ที่จะได้โชว์ผลงาน โชว์ศักยภาพของพวกเราคณะเล็กๆ ออกมาให้ทุกคนได้เห็น”

นอกจากนี้ นางสาวศศิธร เขี่ยงถุ่ง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 2 ยังได้กล่าวถึงการทำกระทงในปีนี้ว่า “เราเริ่มออกแบบกระทงในการประกวดและแห่ขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเราต้องทำกระทงให้เสร็จก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่จะได้นำกระทงไปขึ้นรถในขบวนแห่กระทง บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำกระทงในปีนี้ เราได้ใช้เวลาในการออกแบบ แก้ไขรูปแบบกระทงและเขียนสิ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกระทงให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ กระทงของเราที่ออกแบบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สีชมพูของดอกกล้วยไม้ที่เป็นสีประจำคณะฯ และความอ่อนโยนของพวกเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการร้อยเรียงดอกไม้และความประณีต  ในการทำกระทงนี้ขึ้นมา เราใช้พานธูปเทียนแพในการขอขมาและบูชาพระแม่คงคาซึ่งตอนนั้นคิดออกแบบกระทงช่วยกันกับพี่ปี 3 อยู่สองคน ถามกันตลอดว่าเราจะทำสำเร็จไหม คนเรามีน้อย ช่วงนี้มันใกล้จะสอบแล้ว แต่เราก็ทำมันจนสำเร็จ เราเริ่มซื้ออุปกรณ์และเริ่มทำโครงในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นช่วงที่ต้องนอนห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ มันเป็นความกดดัน เพราะไม่เคยทำงานใหญ่และได้รับผิดชอบงานคณะฯ แบบนี้มาก่อน ในการที่ต้องไปซื้อใบตองในเมืองขอนแก่น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบตองขาดตลาด

และใบตองที่เราจะใช้มันมีไม่พอ ต้องโทรไปสั่งแม่ค้าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นและต้องไปเอาใบตองประมาณตี 2 ของแต่ละวันจนถึงวันสุดท้ายที่จะทำกระทง ดอกไม้สดที่จะใช้ก็ขาดตลาด ตอนนั้นคือมีอะไรก็ใช้แทนกันไปก่อน อุปสรรคในการทำกระทงในครั้งนี้เยอะมาก หนึ่งคือเราไม่มีรถยนต์ที่จะไปซื้อของ เราต้องขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในเมืองตอนตีสองเพื่อที่จะไปเอาใบตองมาทำกระทง ตอนเช้าของแต่ละวันก็ต้องกลับเข้าในเมืองไปเอาดอกไม้สดอีก สองคือคนคณะฯ เรามีจำนวนน้อย คณะฯ เราเป็นคณะเล็กๆ แต่ดีที่เราประชาสัมพันธ์เพื่อนๆ พี่ๆ ก็มาช่วยทำ มาอยู่เป็นเพื่อนจนเช้าในแต่ละวัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ สามคือใบตองเป็นของสด เราเตรียมงานที่เป็นใบตองไว้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา กว่าจะถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ใบตองก็เริ่มช้ำและเป็นรอยดำเราก็ได้เอาทิ้งแล้วทำใหม่เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานใบตองเรายังไม่มากพอ เราภูมิใจในรางวัลนี้ค่ะ เพราะเรามองย้อนกลับไปแล้วเห็นถึงความตั้งใจ ความพยายามของตัวเองและความพยายามของเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาช่วยกันทำกระทงและทำกระทงให้เสร็จทันเวลา จากที่เหนื่อยๆ ก็หายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นประกาศผลการประกวดกระทงจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเล็กๆ ของพวกเราค่ะ และขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ช่วยกันทำกระทงในปีนี้ค่ะ”

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรมข่าว

ข่าวโดย : สโมสรนักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพโดย : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 158 คน พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม จำนวน 61 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต นอกจากนี้แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน อีกทั้งได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในคืนวันเดียวกัน

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ในภาคเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2562” ณ ลานชมพูฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 และการแสดงของชุมนุมดนตรีประจำคณะฯ และการรับชมวิดีโอของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และวิดีโอเรื่องเล่าชาวชมพู และยังมีกิจกรรมจากศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณบดี, ท่านอดีตคณบดี และคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดีๆที่สานต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนั่นคือการระดมทุนบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป หลังจากนั้นเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมสนุกสนานและประเพณีบูมของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อเป็นการขอบคุณรุ่นพี่ อันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆ ทั้งหมดนี้ในงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข” ที่สืบไว้เป็นประจำทุกปีต่อไป

 ภาพบรรยากาศในงาน

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี” นำโดยคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี อีกทั้งโดยได้รับเกียรติจากท่านอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และครอบครัว เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันคณะฯยังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี ในครั้งนี้ ณ ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ

ภาพบรรยากาศในงาน

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม" ในการประกวดกระทงในงาน Sithan KKU Festival 2019"

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในการประกวดกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019"  โดยในงานดังกล่าวมีขบวนแห่กระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม  และมีชุมชนต่างๆ จัดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมขบวนแห่อย่างงดงาม  และมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมอย่างอบอุ่น
      โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ
รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม, ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ผอ.อณัชปกร สาระรัตน์ และ นายประสาท แสนไชย  ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมซึ่งเป็นที่ประทับใจอันได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ, การกล่าวคุณูปการของผู้เกษียณ, การฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณ, การมอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่ผู้เกษียณ รวมไปถึงการแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน ในตรีมงาน “เกษียณนี้ไปนอนนา” เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้เกษียณทั้ง 4 ท่านอีกด้วย

ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร