ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์