ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทีมคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุข และคณาจารย์สถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านแพทย์แผนไทย การตรวจด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย และการดูแลผู้ป่วยจากสถานที่จริง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์สถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย นำเสนอและสาธิตวิธีการด้านแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 
 
 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางกรุณา  โสฬสจินดา