ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023 ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เวลา 8.45 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

กิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะสาธาณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ 2567 ณ บริเวณหลังหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน"

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 'นางสาวจิดาภา พลางวัน' เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน" โดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / fb : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

พิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเซลล์บำบัดรักษาขั้นสูงที่ได้รับรองมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดชนิดต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการการรักษาทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษา ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ซึ่งนำทีมโดย นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อาวุโส ซึ่งมาในธีมการแต่งกายลายดอกสีสันสวยงาม

จากนั้น คณบดีฯ นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินขบวนแห่บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ณ บริเวณถนนหน้าศุนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีรดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแก่ผู็อาวุโส ทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการ KKU Active Recruitment 2023 และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์      ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศและบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งในปีนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ประเทศอินโดนิเซีย มีการให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ        ในหัวข้อ Thai Community and Culture (Pre and Post Covid-19) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ Universitst Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศอินโดนิเซียเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์