ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันเกษตรภาคอีสาน" ประจำปี 2567

เช้าวันที่ 26 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันเกษตรภาคอีสาน" ประจำปี 2567 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวันเกษตรภาคอีสาน ในปีนี้ จัดระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 2567 นี้

ภาพ/ข่าว โดย : นายศรศักดิ์  อุระ