ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023 ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เวลา 8.45 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์