ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกีฏวิทยา Insectarium & Creative Park

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ      ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกีฏวิทยา Insectarium & Creative Park (อาคารมิ้ม) โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย นิทรรศการแมลงมีชีวิต คอร์สพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนและคอร์สการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลทั่วไป สวนผึ้งและสวนผักอินทรีย์ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์