ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ใน The 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries - Adopting Healthy Lifestyle : Combating NCDs

พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral และ Poster อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 12) เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ มณฑลพิธีเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมาก

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยกิจกรรมในช่วงค่ำนั้น จะมีกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ และคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม อีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์,เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560

 

 

 

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน(เดือนยี่) ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน งานนี้จัดระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมและบึงสีฐาน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ มากมาย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานสีฐานเฟสติวัล รณรงค์แต่งกายผ้าพื้นเมืองอีสาน นะคะ

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีและบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH และบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 และได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง"การจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบอบไอน้ำ AUTO CLAVE" เป็นการจัดการขยะติดเชื้อโดยไม่นำขยะออกจากพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ บรรยายพิเศษ เรื่อง "เหลียวหน้าแลหลังแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมออกแบบระบบการจัดการของเสีย ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อม ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมประชุมหารือ ให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบระบบการจัดการของเสีย อาคารจุฬามณีย์ วัดศรีนวล ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาอบรมพระวินัยทั้งแผนกธรรม-บาลี และสามัญ พร้อมทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda