ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ทีมผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ อันเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร พร้อมที่จะทำงานเพื่อคณะ มหาวิทยาลัยและส่วนรวม ต่อไป    

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ นำทีมบริหารรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรับพรปีใหม่      

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ (ตรงข้ามหอแปดหลัง) ผู้บริหารส่วนงานและผู้เข้าร่วมงาน มาในธีม เชิ้ตขาว บลูยีนส์ โดดเด่นตัดกับสีสันของทุ่งดอกไม้สดใสสวยงาม ประกอบกับบรรยากาศยามเย็น ที่เป็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดพื้นที่สวยๆ เช่นนี้ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ได้มาถ่ายรูปผ่อนตลาย

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

งานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เรือนนภาลัย ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยฯ ทั้ง 31 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด

"มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด" กิจกรรมช่วงเย็นวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มจากกิจกรรมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากถนนสีฐานไปยังบริเวณพิธีริมบึงสีฐาน พิธีสักการะบูชานาค 15 ตระกูลและพิธีสักการะสมมาบูชาน้ำ จากนั้นพิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.และหลวงพ่อไทรขาว บรรยากาศงานยามค่ำคืนมีสีสันอันสวยงามโดยมีไฮท์ไลท์คือตุง โคมไฟ และกระทงบก ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเป็นไปตามมาตรการ New Normal

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

พิธีตักบาตรงานลอยกระทง 2564

เช้าวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริงวงศ์ คณบดี, พร้อมทั้ง ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.สุรชัย   พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ และร่วมแจกของโรงทานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นข้าวเหนียวห่อ ของหวาน และน้ำดื่ม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร