ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ทีมผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีทุกฝ่าย

วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี นำทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีทุกฝ่าย ณ  อาคารสิริคุณากร พร้อมกันนี้ก็ได้รับพรปีใหม่ดีๆ ต้อนรับปีเสือจากผู้บริหารทุกท่านกันถ้วน

   
   
   
   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์