ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ทีมผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ อันเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร พร้อมที่จะทำงานเพื่อคณะ มหาวิทยาลัยและส่วนรวม ต่อไป    

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์