ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด KKU Production House

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด KKU Production House และชมการสาธิตการใช้งานระบบของ Production House อาทิ Self-Service Studio, Mini studio, และ Main Studio ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นหน่วยงานที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และมีอุปกรณ์ผลิตสื่อครบครันและมีทีมงานคุณภาพที่พร้อมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์