ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 58th Anniversary วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ,                                  ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ, น.ส. จิดาภา พลางวัน ผอ.กองฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร. /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์