หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรภายใน

อยู่ระหว่างอัพเดทผังข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่...

หรือสามารถคลิกเลือกดูได้ที่เมนู "เกี่ยวกับคณะ" และไปที่เมนู "บุคลากร" ดังนี้