ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธี

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร